โรคโพรงจมูกอักเสบ (Sinusitis)

โรคโพรงจมูกอักเสบ (Sinusitis) หรือริดสีดวงจมูก

อาการ จะปวด มึน หนัก ตรงบริเวณดั้งจมูก หน้าผากและรอบกระบอกตา มักเกิดเวลาเช้า - บ่าย - เย็น คัดจมูกเสมอ มีน้่ำมูก จามบ่อย เจ็บคอบ้าง การหายใจมีกลิ่นเหม็นคาวคอ มักเป็นหวัดอยู่เสมอและโรคภูมิแพ้เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง

สาเหตุ เกิดจากเชื่อโรคที่เข้าไปอยู่ในโพรงจมูกทำให้อักเสบระคายเคือง เมื่อเป็นนานเข้าจนเรื้อรัง ทำให้มีอาการเหม็นคาวมีน้ำมูกไหลตลอด สุดท้ายเชื้อนี้จะกัดกินกระดูกอ่อนที่โพรงจมูกแล้วเน่าเป็นแผลโหว่ออกเห็นลิ้นไก่ภายใน พัฒนาเป็นโรคร้ายได้ ควรรีบรีกษาแต่โดยเร็ว

การรักษา

การรักษา รักษาผู้ป่วยมาแล้วหลายรายอายุระหว่าง 30 - 60 ปี ทั้งชายและหญิง โดยให้กินยาเพื่อฆ่าเชื้อภายในและยาสูบเพื่อให้โพรงจมูกแห้งซึ่่งช่วยฆ่าเชื้อโรคอีกทางหนึ่ง ผลเป็นที่พอใจมาก ด้วยการใช้ยาสมุนไพรเท่านั้น ไม่มียาแพทย์แผนอื่นเจือปน