โรคไข้หวัดน้อย ไข้หวัดใหญ่ โรคต่อมทอนซิลอักเสบ

โรคไข้หวัดน้อย ไข้หวัดใหญ่ โรคต่อมทอนซิลอักเสบ

โรคไข้หวัด 2 ประการดังนี้

  • ไข้หวัดน้อย มีอาการร้่งกายสะบัดร้อน-หนาว ปวดหัว ไอ จาม มีน้ำมูกไหลหรือไม่มี คัดจมูก เวียนหัว
  • ไข้หวัดใหญ่ มีอาการรุนแรงกว่า คือ สะบัดร้อน-หนาว ปวดหัว มึนหัว ไอ จาม มีไข้ตัวร้อน มีน้ำมูกหรือไม่มี คัดจมูก ปาก-คอ-ฟันและจมูกแห้ง หายใจไม่ค่อยสะดวก หายใจตื้นติดขัด

     สาเหตุที่เป็นโรคไข้หวัดน้อย-ไข้หวัดใหญ่นี้ เนื่องจากไอสมองเหลวนี้เดือด  มันและไขสมองกับกระโหลกศีรษะของร่างกายจะมีช่องว่างอยู่เท่ากับจักตอกไม้ไผ่ เมื่อเดือดน้ำมูลเหลวจึงไหลออกมาทางรูจมูกและลงคอมากระทบกับเสมหะในลำคอและกล่องเสียง จึงเกิดการไอและจาม จะติดเชื้อหรือไม่ก็ตามการรักษาไม่หายเป็นหลายวันเกินไปอาจจะกลายเป็นไข้กาฬที่ร้ายแรงหรือเป็นบอดบวมมีอันตรายถึงตายได้

     เหตุที่ไอสมองเดือดไหลลงมาจมูกและคอนั้น เกิดเนื่องจากตับมีอาการอักเสบเพราะธาตุไฟเข้าแทรก การที่ธาตุไฟเข้าแทรกเป็นผลจากน้ำดีในร่างกายซึ่งควบคุมธาตุไฟคือความร้อนของร่างกายนั้นร้อนจัดและสามารถแปรสภาพเป็นไข้กำเดาได้ ทำให้เลือดในร่างกายร้อนจึงเกิดเป็นไข้หวัด

     สาเหตุที่ทำให้ดีและตับอักเสบได้เกิดดังนี้

  1. การอดนอน ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ
  2. การที่ร่างกายกระทบอากาศร้อนและเย็น โดนแดดจัดนานๆหรือโดนลมโกรก อีกทั้งนอนในห้องแอร์ที่เย็นเกิน แช่น้ำหรือตากฝน ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน
  3. ร่างกายอ่อนแอติดเชื้อโรคได้ง่าย ทำให้ธาตุในร่างกายจึงแปรปรวนและเป็นโรคไข้หวัดได้

     ทั้งโรคต่อมทอลซิลอักเสบ ต่อมทอลซิลนี้เป็นตัวจับเชื้อโรคเข้ามาในจมูกและปาก เมื่อมีเชื้อโรคเข้ามาก็ทำการต่อสู้ เกิดอักเสบขึ้นได้ในขณะที่เป็นโรคไข้ตัวร้อน-ไอ ไข้หวัดน้อย ไข้หวัดใหญ่ ถ้าอาการไข้หวัดหายต่อมทอลซินอักเสบก็จะหายไปเองพร้อมไข้หวัด

การรักษา

การรักษา : เน้นการรักษาที่โลหิต โดยทำให้เลือดนั้นไม่ข้นเกิน ไม่ร้อนเกิน ให้เลือดเย็นปกติ อีกทั้งลดการอักเสบของตับและล้างพิษของไตไปในขณะเดียวกัน
อาการของโรคไข้หวัดน้อย-ไข้หวัดใหญ่ ไอ จาม ตัวร้อน เจ็บคอ ต่อมทอนซิลอักเสบก็จะหายโดยเร็วพลัน โดยผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาพึงพอใจมาก