โรคเก๊าท์

การรักษาโรคเก๊าท์

การรักษาช่วงที่มีข้ออักเสบ (โดยแผนปัจจุบัน)

  • ช่วงที่มีอาการปวดอาจจะรับประทานยาแก้ปวด paracetamol หรือยาแก้ปวดอื่น
  • ช่วงที่มีการอักเสบของข้อให้ใช้ยา colchicine 0.5 mg ทุก 2 ชั่วโมวงจนอาการปวดดีขึ้นหรือเกิดอาเจียนและถ่ายเหลว อาจให้ยาแก้ปวดเช่น aspirin, indomethacin, ibuprofen, naproxyn, piroxicam ยากลุ่มนี้มีข้อเสียคือปวดท้องและเลือดออกทางเดินอาหารได้
  • ช่วงที่ปวดให้พักและดื่มน้ำมากๆ เพื่อป้องกันการตกตะกอนของกรดยูริก
  • ให้นอนพัก ยกเท้าสูง
  • หลีกเลี่ยงการยืนหรือการเดิน

 

การรักษาโรคเก๊าท์สโดย หมอกฤช  เลิศทวีวิทย์

     โรคเก๊าท์ อาการของโรคคือ ปวดมากและปวดตามข้อ โดยจะมีน้ำเหลืองและเลือดเน่าคั่งค้างอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย (ในบริเวณที่มีต่อมน้ำเหลือง) อาทิ ที่เท้า ตาตุ่ม ข้อเท้าถึงหัวเข่าและขาหนีบ ทำให้บริเวณดังกล่าวอักเสบ บวมโตและเจ็บปวดมาก ไม่ยุบลง เกิดความพิการในการเคลื่อนไหว ที่แพทย์ปัจจุบันบอกว่า "ทำใจเถอะเป็นเก๊าท์ เป็นโรคเรื้อรัง" อีกทั้ง ห้ามทานถั่วงอก เครื่องในสัตว์ปีกต่างๆ เพราะจะไปเพิ่มกรดยูริค ทำให้อักเสบมากขึ้น

     ข้าฯ ว่าโรคนี้เกิดจากน้ำเหลืองและเลือดเน่า คั่งค้างที่ต่อมจากการติดเชื้อ จึงไม่สามารถไหลย้อนกลับไปที่มาได้ตามปกติของร่างกาย เมื่อค้างมากขึ้น เน่า บวมโต ก็ไปกดทับเส้นประสาท ทำให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้น ทั้งเกิดความพิการตามมา ข้าฯ สามารถรักษาให้หาย เห็นผลการรักษาระยะแรกได้ภายใน 15 - 30 วันอย่างชัดเจน ระหว่างทานยาจะมีการถ่ายอุจจาระสีดำและกลิ่นรุนแรงมากออกมา นี่แสดงว่าเชื้อโรคและเลือดเน่าได้ถูกขับออกจากร่างกายโดยลำดับแล้ว ส่วนยาน้ำมันนวด จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดตามข้อต่างๆ ได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งทำให้เส้นเอ็นแข็งแรงขึ้น

     วิธีการรักษา โดยการกินยาและน้ำมันนวด การเจ็บปวดจะมีในระยะแรก เพราะมิได้ให้ยาแก้ปวด แต่ยานี้ไปรักษาปะทะเชื้อโรค ฆ่าเชื้อโรค เพื่อไม่ให้มันขยายพันธ์ุมากขึ้น  อาการจะดีขึ้นตามลำดับ ไม่นานหายรักษามาแล้วครับ (ไม่ต้องไปฉีดยาแก้ปวด ซึ่งหายปวดทันทีแล้วก็กลับมาปวดและพิการอีกต่อไป)

 

ตำรับเก๊าท์ลาก่อน
การรักษา ครั้งที่  1 :  19 กันยายน 2555
    1. แม่ฤาษีเป็นเก๊าท์ แม่ของคุณเข็มชาติ  คงศิลป์  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดกาญจนบุรี
    2. ข้างจมูกเป็นชีส มีน้ำหนองด้านใน
        วิธีทำ  
            1. ให้กินยา เช้า / กลางวัน / เย็น ครั้งละ 5  caps  /  200  caps
            2. ยาสูบ 2 มวน  เช้า – เย็นถ้าสูบไม่ได้ใช้นัดแทน
การรักษา ครั้งที่  2 :  30 กันยายน 2555
    จมูก / ตาตุ่มข้างขวาอาการดีขึ้นมากข้างจมูกยุบลงเห็นชัดตาตุ่มยุบลงมาก
    -  บอกว่าสัปดาห์แรกรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นและได้กินยาแก้ปวดหลังจากนั้นก็หาย ปวด  เดินเหินดีขึ้นมาก ยุบลง
       ตลอดเริ่มทำงานเลี้ยงหมู และทำไร่ได้ตามปกติ
    -  การขับถ่ายดี ถ่ายวันละ 1 ครั้ง (เดิม 3 – 4 วันถ่าย 1 ครั้ง) อาการเป็นที่พอใจ  *   ให้กินเหมือนเดิม
       @ 5 เม็ด / วันละ 3 ครั้งก่อน @

    อาการเดิม  * เป็นมานานแล้ว  เคยรักษาที่โรงพยาบาลมาหลายปีและหมอแผนโบราณมากว่า 2 ปีไม่หาย