โรคริดสีดวง

โรคริดสีดวง

โรคริดสีดวง ได้แบ่งออกเป็นหลายชนิด อาทิริดสีดวงจมูก ริดสีดวงทวารหนัก ริดสีดวงลง ริดสีดวง 500 จำพวก ฯลฯ แต่แหล่งของการเกิดโรค สาเหตุและอาการนั้นคล้ายกัน แตกต่างกันก็มี แต่เริ่มต้นด้วยคำว่าริดสีดวง ข้าฯจึงขอเริ่มด้วยโรคริดสีดวงจมูกและอื่นๆ ต่อไปตามลำดับ

ริดสีดวงจมูก

ริดสีดวงทวารหนัก

โรคริดสีดวงลง

โรคริดสีดวงลง (ริดสีดวงคูถ) คำว่า "ลง" ของแพทย์แผนโบราณหมายถึง การขับถ่าย ท้องเสีย ท้องเดินอย่างรุนแรง

สาเหตุ เกิดจากคูถเสมหะ คือเสมหะที่อยู่ในลำไส้ใหญ่นั้นกำเริบ หย่อย พิการ ทำให้เสมหะนั้นเน่า และภายในลำไส้ใหญ่นั้นมีแผลเรื้อรังอยู่ จะมีโรคริดสีดวงทวารหนักหรือริดสีดวงบานทะโรคอยู่ควบคู่หรือไม่ก็ดี แต่ว่าอุจจาระธาตุนั้นได้พิการแล้ว

อาการ เดิมจะเป็นโรคพิด (ถ่ายเป็นมูกเลือด) แล้วเรื้อรังมานาน ตอนปลายของโรค ทำให้การถ่ายอุจจาระนั้นลงท้องให้ปวด ถ่ายเป็นโลหิตสด โลหิตช้ำ น้ำหนองและเสมหะเน่า ให้ถ่ายวันละหลายๆ ครั้ง จนผู้ป่วยจะต้องใส่ผ้าอนามัยอยู่เสมอ แทบไม่สามารถทำงานได้ กลิ่นอุจจาระเหม็นเน่ามาก ต้องรีบรักษาโดยเร็วพลัน

การรักษาด้วยสมุนไพร เน้นรักษาอุจจาระธาตุพิการและธาตุในร่างกายให้ปกติโดยเร็ว ทั้งรักษาคูถเสมหะที่เน่าและน้ำเหลืองเสีย เมื่อหายแล้วโรคที่ต่อเนื่องคือโรคริดสีดวงทวารก็จะหายได้ด้วย เคยรักษามามาก

โรคริดสีดวง 500 จำพวก

โรคริดสีดวง 500 จำพวก ประกอบด้วยริดสีดวงหลายๆ ชนิดชื่อต่างๆ กัน อาทิริดสีดวงพลวก ริดสีดวงลำไส้น้อย ริดสีดวงขึ้นในลำคอ ริดสีดวงที่ทรวงอก ริดสีดวงงอกทั้ง 9 ทวาร ริดสีดวงแห้ง ฯลฯ

สาเหตุ ริดสีดวง 500 จำพวกนี้เกิดขึ้นจากพังผืดพิการ พังผืดในร่างกายเรามีทุกส่วนอยู่ตามกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น อีกทั้งเกิดเม็ดยอดต่างๆ ในอวัยวะข้างต้น อาทิลำไส้น้อยในทวารเบา ลำคอ เป็นเม็ดเท่าถั่วเขียวกระจายไป เมื่อแตกออกจะขยายเป็นวงกว้างออกไป ลามไปเรื่อยๆ

อาการ ในลำไส้น้อยทำให้ลำไส้ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารให้กับร่างกายได้ปกติ ส่วนลำคอก็จะเปื่อยเป็นลำลาบไป เกิดอาการหืดไอตลอดเวลา ร่างกายจะสูบซีดผอมเหลือง เป็นได้ทั้งชายและหญิง ท้องขึ้นบ่อย ท้องเดิน เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง การขับถ่ายจะมีฟองและกลิ่นเหม็นผิดปกติ ทานอาหารไม่เท่าไรร่างกายก็ผอม-เหลือง เช่นเดิม การหายใจก็จะตื้นลงได้ด้วย

การรักษา รักษาได้ด้วยสมุนไพร ย่อมแตกต่างกันบ้างตามอาการมากน้อย รักษามาแล้วหายได้ครับ

 

ริดสีดวงที่กล่าวข้างต้น ริดสีดวงทวารหนัก ริดสีดวงจมูก ริดสีดวงลง (ริดสีดวงคูถ) และริดสีดวง 500 จำพวก ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ที่เรียกว่าริดสีดวงมันเกิดจากการมีเม็ดยอดเป็นลำลาบกระจายออกไป โดยส่วนใหญ่จะติดเชื้อหรือไม่ก็ตาม ฉะนั้นการตั้งชื่อของโรคจึงเป็นการตั้งโดยแพทย์ผู้รักษา ให้รู้ว่าส่วนใดมีอาการอย่างไร ให้เป็นที่เข้าใจเฉพาะหมวดหมู่ของโรคเท่านั้น

หมอผู้น้อย
7/12/59