โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนังชนิดเฉียบพลัน

เกร็ดความรู้และการรักษาจริงจากผู้ป่วยโรคผิวหนังจริง จากหมอกฤช  เลิศทวีวิทย์

          โรคผิวหนังทุกชนิด “ตะโจพิการ”  เกิดขึ้นเป็นวงกลมเป็นดอกดวงสีขาวๆ สีเผือด สีแดง เป็นสะเก็ดมีน้ำเฉอะอยู่เสมอ ชนิดสะเก็ดแข็งแห้ง กรังฯ เมื่อเกิดนานเข้าก็จะขยายวงกว้างออกทุกที ลุกลามไปในที่ต่างๆเช่น ตามหน้าอก ตามหน้า ตามผิวหนัง ที่หน้าแข้งทั้งสองข้าง แผ่นหลัง ใต้หัวเข่า ชายผม หน้าผากและท้ายทอยตลอดจนผิวหนังทั่วร่างกายก็ไม่เว้น บ้างก็เป็นชนิดที่ลึกลงไปในผิวหนัง แผลตุ่มน้ำ พุพองทั่วไปในเด็กเล็ก สุดท้ายเป็นแผลเน่าเปื่อยพัง อีกทั้งเรื้อรังเมื่อถูกความชื้น ถูกแดดเมื่อเหงื่อยออก หรือเวลากลางคืนก็จะคันมาก บางที่เกาจนเลือดออก ทั้งหมดนี้เป็นโรคที่ติดต่อ ลามกันได้ง่ายโดยถูกน้ำเหลือง บางชนิดเป็นอย่างร้ายแรง ติดต่อสืบเชื้อกรรมพันธุ์หลายชั่วอายุคน ซึ่งแต่โรคก็มีชื่อเรียกต่างๆกัน ตามแต่วงการแพทย์นั้นๆจะตั้งชื่อขึ้น อาทิ กลาก เกลื้อน ขี้เรื้อน ดักแด้ ผีเสื้อ มะเร็งผิวหนัง ฯลฯ หลายชนิดมีผู้เชื่อว่าเป็นโรคเรื้อรัง และปัจจุบันก็รักษาให้หายขาดไม่ได้

          แต่สำหรับแพทย์แผนไทย (โบราณ) ได้มียารักษาโรคนี้ตามตำรับ และชนิดของโรคต่างๆกันสามารถรักษาให้ทุเลาและค่อยๆหายไปได้ในระยะเวลาไม่นานนัก จักเห็นผลในฤทธิ์ยาที่ทำให้เห็นความชัดเจนภายในระยะเวลา  7-15 วัน เท่านั้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อโรคดังผลงานที่ได้นำเสนอนี้ ชื่อโรคสามารถเรียกได้ว่า “ตะโจพิการ” ครับ

ผลงานทางวิชาการ โดย หมอกฤช เลิศทวีวิทย์

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

ภายถ่ายครั้งที่6

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง


โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง