โรคผมร่วง ผมบาง

ผมร่วง (Hair Loss)

ผลงานทางวิชาการ โดย หมอกฤช  เลิศทวีวิทย์

       รักษาหายมาแล้วทุกปัญหาเกี่ยวกับผม – ศีรษะล้าน

ไม่ว่าจะเกิดสาเหตุใด เช่น เชื้อโรคชนิดใด หรือรากผมตาย บางรายบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์ เพราะพ่อก็เป็นเหมือนกัน การรักษาโดยหมอกฤชนั้นรักษาโดยใช้ยาเป็นชุด ประกอบด้วย ยากิน (เพื่อบำรุงรากผม) ยานวด (เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณรากผม) ยาสระผม (เพื่อฆ่าเชื้อที่หนังศรีษะ) ผมจะขึ้นใหม่และดกดำขึ้นเรื่อยๆภายในเวลา 15 - 45วัน รักษามามากมายหลายรายแล้ว ยังไม่มีผู้ป่วยรายใดที่ผมไม่ขึ้น นอกจากเขาไม่ทานยาตามที่สั่ง

ผลงานอ้างอิง

1.ผมร่วง ผมบาง

 

2.ผมร่วง ผมบาง

 

3.ผมร่วง ผมบาง

 

4.ผมร่วง ผมบาง

 

5.

ชื่อ  : นายสมเกียรติ  ค้าทรัพย์เจริย    อายุ 40 ปี  จ.ตรัง
อาชีพ : ค้าขาย
อาการของโรค : ร่วงมาเเล้วกว่า 10 ปี (เปนกรรมพันธุ์) หนุ่มๆ มีผม
ระยะเวลาการรักษา 8 สัปดาห์
ผลที่ได้รับ : ผมขึ้นสีดำและเเข็งเเรง (หยุดร่วงแล้ว)

 

6.ผมร่วง ผมบาง

 

7.ผมร่วง ผมบาง

 

8.ผมร่วง ผมบาง

 

9.ผมร่วง ผมบาง

 

10.ผมร่วง ผมบาง