สิริรุ่งโรจน์ คลินิกการแพทย์แผนไทย

รักษาโรคจนหายขาดด้วยยาสมุนไพร

สมุนไพรสามารถรักษาโรคได้จริง

ยาสมุนไพรจากหมอกฤช สามารถใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงจนหายมาหลายรายแล้ว

มีประวัตินานกว่าหลายพันปี

ยาสมุนไพรถูกนำมาใช้รักษาโรคมากกว่าหลายปี ซึ่งผู้คนสมัยก่อนที่ป่วยเป็นโรคล้วนแต่ต้องรักษาด้วยยาสมุนไพรทั้งนั้น

สกัดขึ้นจากธรรมชาติ

ยาสมุนไพรถูกสกัดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น พืช ผัก ผลไม้ ทำให้มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาที่สกัดขึ้นจากสารเคมี